Ukraine – Switzerland 8:1 (2:1)

 

0:1 Stephanie Walti FG (5)

1:1 Yana Voroshylo FG (6)

2:1 Yana Voroshylo FG (7)

3:1 Yana Voroshylo FG (22)

4:1 Yana Voroshylo PC (24)

5:1 Alona Shatokhina FG (29)

6:1 Yuliia Shevchenko PC (33)

7:1 Yana Voroshylo FG (37)

39 min. Leonor Berlie (SUI) – PS saved

8:1 Yuliia Shevchenko FG (40)

FacebookGoogle+TwitterLinkedInRedditDiggtumblrEmail