Ukraine – Slovakia 11:1 (7:1)

 

1:0 Maryna Vynohradova FG (4)

1:1 Dominika Chebenova PC (5)

2:1 Yana Vorushylo FG (6)

3:1 Yana Vorushylo PC (8)

4:1 Yana Vorushylo PC (10)

5:1 Maryna Vynohradova FG (12)

6:1 Yevheniya Moroz FG (13)

7:1 Yualia Shevchenko FG (17)

8:1 Maryna Khilko FG (22)

9:1 Yualia Shevchenko FG (28)

10:1 Karyna Matviyenko PC (38)

11:1 Maryna Vynohradova FG (39)

FacebookGoogle+TwitterLinkedInRedditDiggtumblrEmail